Header

audio tieng hat hoang thanh tam
CHÂN TÌNH (Trần Lê Quỳnh) – Hoàng Thanh Tâm

Gửi Hồng Anh trong ngày Valentine’s Day 14/02/2015. Người phụ nữ đã ban cho tôi những gì quý báu nhất trên đời này …… CHÂN TÌNHMusic & Lyric: TRẦN LÊ QUỲNHPerformed: HOÀNG THANH TÂM Mùa xuân vừa đến hoa về trên ... Read More »

February 14, 2015 0


TÌNH LẦM LỠ (Khúc Lan) – Hoàng Thanh Tâm

Gởi Hoài Trang, HoaiMy Hoang, Angelina Quỳnh Nguyễn, Đan Phương, Anna H Le, Rita Phan, Le Thanh Tran, Lan-Anh Do, Tuyết Anh, Dieu Le, Nguyễn Thanh Thủy và Yvette Phương. Tình lầm lỡ là một nhạc phẩm top hit của ... Read More »

February 18, 2012 1