Header

hoang thanh tam


BÓNG MÁT (Phạm Thế Mỹ) – Hoàng Thanh Tâm

Gửi Hồng Anh, người đã cho tôi bóng mát cuộc đời, một tác phẩm của NS Phạm Thế Mỹ mà tôi hằng yêu quý ……..“………Người yêu hỡi! người yêu hỡi! mỏi cánh chim xanh run chân ngựa hồng Người ... Read More »

September 18, 2014 0


DU TỬ LÊ với Nhạc Sĩ HOÀNG THANH TÂM

Kính mời quý khán thính giả và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm trong chương trình “Du Tử Lê và bằng hữu” do đài truyền SBTN thực hiện ngày 9/8/1012 tại Hoa Kỳ, ... Read More »

March 08, 2013 0