Header

album khuc nhac sau cho em


DẠ KHÚC CUỐI – Thái Hiền **** Hoàng Thanh Tâm

DẠ KHÚC CUỐIMusic & Lyric: HOÀNG THANH TÂM Performed by: THÁI HIỀNArrangement: LÊ VĂN THIỆNStudio: ASIAMix: BẠCH ĐÔNG*Album “KHÚC NHẠC SẦU CHO EM“-Giáng Ngọc 68(Tình Ca Hoàng Thanh Tâm 2)*Published and Distributed worldwide by GIÁNG NGỌC Music Centre 1987.*Copyright in ... Read More »

March 25, 2009 1


CỎ LÁ XANH XAO (Hoàng Thanh Tâm) – Julie

CỎ LÁ XANH XAOMusic&Lyric : HOÀNG THANH TÂMPerformed by : JULIEArrangement : LÊ VĂN THIỆNRecorded at : ASIA STUDIOMixed : BẠCH ĐÔNG*Published and Distributed Worldwide by GIÁNG NGỌC Music Centre 1987*Album CD : KHÚC NHẠC SẦU CHO EM (Tình ... Read More »

March 25, 2009 2