Header

thai chau


LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XA – tiếng hát Thái Châu

LỜI CHO NGƯỜI TÌNH XANhạc và lời : HOÀNG THANH TÂMCa sĩ : THÁI CHÂUHoà âm : THANH LÂMPhòng thâu : JOHN TOMLINSON’s 24-track StudioMixed: JOHN TOMLINSONPublished by : LÀNG VĂN Music Centre 1993Album CD : “DÁNG XƯA” (Tình ... Read More »

February 23, 2009 0